Privacy

Privacy beleid

MAMAMO respecteert de privacy van elke gebruiker van haar site. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft MAMAMO passende maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data. MAMAMO zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal MAMAMO daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Uw gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van jouw bestelling.

 

Klikgedrag

Wij houden op onze website algemene bezoekgegevens bij. Voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag worden met name het IP-adres, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt voor het optimaliseren van onze website. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.